Sprzedaż Spółki Celowej Nieruchomości komercyjne Drobin i Ostróda

OFERTA SPRZEDAŻY

100% udziałów w spółce celowej

W skład majątku spółki wchodzą dwie zwrotnie wyleasingowane nieruchomości komercyjne usytuowane w małych centrach handlowych:
1. Drobin ul. Gospodarska 7,
– powierzchnia terenu – 6 001 m2
– powierzchnia użytkowa budynków – 858,8 m2 (2 lokale)
– powierzchnia projektowanych budynków – 800,0 m2 (2 lokale, koszt inwestorski – ok. 1 500 000,00 zł)

2. Ostróda ul. Wojska Polskiego 12 lok 9,
– teren – udział 102856/252187 w działce o łącznej powierzchni 4 332 m2
– powierzchnia użytkowa – 1 028,56 m2

I. WARTOŚĆ LEASINGOWA UDZIAŁÓW:3 274 444,00 zł

II. WARTOŚĆ RYNKOWA (wg wyceny z 2015 r.):5 913 600,00 zł

III. KOSZTY DO SPŁATY:3 060 056,00 zł

IV. CENA OFERTOWA: 3 000 000,00 zł + przejęcie Leasingu 3 274 444,00 zł

W przypadku pytań pozostaję do dyspozycji.
Sławomir Lipinski
Tel. 884-821-691

Oferta nr 23/05/BYD